You are here:

Свободни гаражи и паркоместа

separator

ASTI RED HOMES

Свободни гаражи и паркоместа - Сграда А

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А1   |   Обща площ: 25.75 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А2   |   Обща площ: 21.22 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А3   |   Обща площ: 21.22 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А4   |   Обща площ: 21.22 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А5   |   Обща площ: 21.73 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А6   |   Обща площ: 21.73 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А7   |   Обща площ: 21.22 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А8   |   Обща площ: 21.22 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А9   |   Обща площ: 21.22 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А10   |   Обща площ: 21.22 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А11   |   Обща площ: 21.54 m2   |   Цена: 15 000 EUR

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПАРКОМЯСТОТО

Подземен паркинг   |   Паркомясто А12   |   Обща площ: 27.73 m2   |   Цена: 15 000 EUR

Свободни гаражи и паркоместа - Сграда Б